Політика конфіденційності

Дата опублікування: «24» червня 2021р.

З метою повного і всебічного розуміння даного документа, просимо Вас уважно з ним ознайомитися.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою створення цього сайту ТОВ СТАР ЛЕД ГРУП (далі Компанія) на сайті https://star-rgb.com/ (далее - Сайт) є надання фізичним і юридичним особам (Користувачам - особам, які мають доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт компанії) необхідних відомостей про діяльність компанії та інформування про товари та послуги (продуктах), що надаються Компанією.

Вміст Сайту є власністю Компанії і захищено чинним законодавством України, що регулює питання авторського права. Користувачі Сайту можуть використовувати його вміст в особистих і некомерційних цілях. Використання змісту Сайту в інших цілях не допускається. Компанія не дозволяє внесення в зміст Сайту будь-яких змін, а також подальше відтворення його змісту.

Використання Користувачем Сайту означає його повну згоду з Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача (Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних). Персональні дані збираються, зберігаються, обробляються, використовуються і передаються відповідно до чинного законодавства і Політикою конфіденційності). У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку Компанія може отримати про Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Компанії.

Компанія залишає за собою право вносити необхідні зміни в зміст Сайту, замінювати або видаляти будь-які частини його змісту і обмежувати доступ до Сайту в будь-який час на свій розсуд.

Компанія залишає за собою право на зміну Політики конфіденційності в будь-який час з метою подальшого вдосконалення системи захисту від несанкціонованого доступу до повідомляються Користувачам персональних даних. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Компанія збирає персональні дані кожного разу, коли Користувач надає їх шляхом вказівки на Сайті, відправки по електронній пошті або особисто. Користувач має право в будь-який час змінити, оновити або попросити про видалення наданих персональних даних.

Уповноважений контакт зберігання даних в Компанії Колесник Вадим Миколайович, контакти: +380501030405 starled.com.ua@gmail.com; Бульвар Лесі Українки 26.

При реєстрації на Сайті, оформленні замовлення, заповненні форм, заявок, анкет або інших документів Користувач може надавати таку інформацію (персональні дані):

• Ім'я прізвище по батькові;

• Номер контактного телефону та адресу електронної пошти;

• Інформацію про місцезнаходження.

Компанія захищає персональні дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

• IP-адреса Користувача (унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP);

• Тип браузера;

• Дата, час і кількість відвідувань;

• Адреса сайту, з якого Користувач здійснив перехід на сайт Компанії;

• Відомості про місцезнаходження;

• Відомості про відвідані сторінки, про перегляд рекламних банерів;

• Інформація, яку надає браузером (тип пристрою, тип і версія браузера операційна система і т.п.).

ЦІЛІ ЗБОРУ персональних даних

• Компанія використовує надану Користувачем персональну інформацію відповідно до чинного законодавства України з метою: підвищення якості товарів і послуг (продуктів);

• ідентифікації Користувача, обробки замовлення на Сайті або для надання доступу до спеціальної інформації;

• надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

• встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача;

• визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

• підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

• надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту;

• надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Компанії або від імені партнерів Компанії;

• аналізу даних і проведення різних досліджень;

• здійснення діяльності з просування товарів та послуг;

• здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;

• надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Компанії з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

ОБРОБКА І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Компанія відповідально ставиться до питання конфіденційності користувачів і поважає право кожного Користувача Сайту на конфіденційність. Компанія вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Персональна інформація, в тому числі не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження і ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам без згоди Користувача, за винятком таких випадків:

• Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку замовлення;

• персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України з підстав і в порядку, встановлених законодавством України.

Компанія гарантує, що персональні дані, що передаються Вами Компанії, будуть оброблятися в суворій відповідності до чинного законодавства (Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних).

При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача. Користувач в будь-який час має право змінити свої особисті дані, а також вимагати видалення особистих даних з бази Компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Компанія, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених вище.

У разі втрати або розголошення персональних даних Компанія не несе відповідальність, якщо конфіденційна інформація:

• стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

• була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Компанією;

• була розголошена за згодою Користувача.

До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем та Компанією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору). Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. При не досягненні угоди суперечка може бути переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

До Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем та Компанією застосовується чинне законодавство України.